Vraag en antwoord

Wat doet een tussenpersoon voor hypotheken?
Wanneer u uw hypotheek afsluit, doet u er verstandig aan te kiezen voor een tussenpersoon. Een tussenpersoon heeft de expertise en kennis om u te voorzien van een goed advies over welke hypotheek bij u past. Wat zijn de mogelijkheden met uw salaris? Wilt u naast uw hypotheek graag nog sparen? Al uw wensen worden meegenomen in het advies. De tussenpersoon van Gouwestad Financiële Diensten gaat voor u op zoek naar een passende hypotheek en houdt daarbij rekening met uw andere wensen. Om te weten met wie u zaken doet, zijn er een aantal keurmerken waaraan u gekwalificeerde tussenpersonen kunt herkennen. Wees verstandig en laat u adviseren door de besten.
Wat is het verschil tussen K.K. en V.O.N.?
Wanneer u een nieuwe woning koopt, moet u altijd meer betalen dan de prijs van het huis alleen. Naast de vraagprijs wordt er vaak de afkortingen k.k. of v.o.n. vermeld. De afkorting k.k. staat voor ‘kosten koper’. Dit wil zeggen dat u als koper de kosten betaalt die verbonden zijn aan het kopen van een woning. Onder deze kosten valt de overdrachtsbelasting (2% van de koopprijs), de kosten voor de eigendomsoverdracht (de transportakte) en de inschrijving als huiseigenaar bij het kadaster. Deze kosten bedragen in totaal ongeveer 4,5 % van de koopsom.

Daarnaast kunt u nog andere kosten krijgen van de financiering. Het gaat hier dan om - van uw belastbaar inkomen - aftrekbare kosten, als afsluitprovisie over de lening bij de bank, eventuele kosten Nationale Hypotheek Garantie, taxatiekosten en kosten van de hypotheekakte. In de praktijk betekent dit dat u voor uw woning in de regel zo’n 10% meer betaalt dan de koopsom.

Naast de k.k. wordt de afkorting v.o.n. gehanteerd. Dit staat voor ‘vrij op naam’ en hier is meestal sprake van bij nieuwbouwwoningen. Inschrijving in het kadaster, overdrachtsbelasting en de kosten van de transportkosten hoeft u dan niet te betalen, maar worden door de verkoper betaald. De kosten bij v.o.n. die voor uw rekening komen zijn vaak de afsluitprovisie over de lening bij de bank, eventuele kosten Nationale Hypotheek Garantie, taxatiekosten en de kosten van de hypotheekakte.
Wat doet een tussenpersoon voor verzekeringen?
Wanneer u een verzekering wilt afsluiten, doet u er verstandig aan te kiezen voor een tussenpersoon. Een tussenpersoon heeft de expertise en kennis om u te voorzien van een goed advies over welke verzekering bij u past. Wat vindt u belangrijk als verzekerde? Wilt u enkel een basispakket of gaat uw voorkeur uit naar uitgebreide pakketten? Bij welke zorgverzekeraar bent u het voordeligst uit? De tussenpersoon van Gouwestad Financiële Diensten gaat voor u op zoek naar een passende verzekering en houdt daarbij rekening met uw andere wensen. Een bijkomend voordeel is dat een tussenpersoon vaak wordt betaald door anderen. U krijgt dus een volledig advies en hoeft daarvoor niet altijd zelf geld neer te leggen. Om te weten met wie u zaken doet, zijn er een aantal keurmerken waaraan u gekwalificeerde tussenpersonen kunt herkennen. Wees verstandig en laat u adviseren door de besten.
Is een autoverzekering verplicht?
Een autoverzekering is verplicht in alle landen binnen de Europese Unie en hebben tot doel de schade aan of veroorzaakt door de eigen auto te verzekeren. Gouwestad Financiële Diensten helpt u met het afsluiten van uw autoverzekering en kan deze nagenoeg goedkoper aanbieden dan wanneer u het zelf doet door de gemaakte goede afspraken met verzekeraars.

In Nederland kennen wij drie soorten dekkingen. De Aansprakelijkheidsdekking is wettelijk verplicht door de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). Er worden eisen gesteld waaraan een autoverzekering minimaal moet voldoen. De belangrijkste kenmerken is de dekking voor letsel- en materiële schade en dekking in de landen van de Europese Economische Ruimte.

Naast de Aansprakelijkheidsdekking kennen wij de WA-dekking. De Aansprakelijkheidsdekking wordt doorgaans WA-dekking genoemd. De laatstgenoemde volgt doorgaans de wettelijke verplichtingen, maar de verzekeraar mag hier enigszins van afwijken. Het verzekerde bedrag is doorgaans lager dan bij de Aansprakelijkheidsdekking. Het verzekeringsgebied staat omschreven in de zogenaamde ‘groene kaart’ en is ruimer dan de Europese Economische Ruimte. De derde dekking, Casco-Dekking, kan worden afgesloten als aanvulling op de WA-dekking. Simpelweg is deze dekking voor alle schade aan uw eigen auto, welke niet is veroorzaakt door aanrijdingen, botsingen, etc. De dekking omvat onder andere brand, diefstal, ruitbreuk, stormschade en meer.
Waarom een zorgverzekering?
De zorgverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering in Nederland. De zorgverzekering dekt noodzakelijke zorg. De overheid stelt de inhoud van de basisdekking vast en sinds 2008 geldt een eigen risicolening. Iedere zorgverzekeraar maakt onderscheid tussen verschillende pakketten; als gevolg van het grote aanbod in zorgverzekeraars is een keuze maken lastig. Welk pakket past bij u? Wat wilt u standaard in uw pakket hebben? Welke mogelijkheden zijn er allemaal? De tussenpersoon bij Gouwestad Financiële Diensten adviseert u wat er voor u van belang is. Hierbij wordt er gekeken naar uw persoonlijke voorkeuren en wordt er een verzekering op maat aangeboden.